"Dù bị đau đớn quằn quại, tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"Phượng hoàng


Đây là con thứ 2 trong nhóm tứ linh mình gấp


Con này là lần gấp thứ 1,5 :D. Tuy chưa hài lòng với kết quả nhưng ngại gấp lại từ CP nên để kệ nó. Sẽ khắc phục ở con Phoenix 3 đuôi

Gấp, gấp nữa, gấp mãi


Origami mang lại sự thanh thảnh, tĩnh tâm mà không có trò chơi nào sánh được. Sao mình lại yêu Origami đến thế !