"Dù bị đau đớn quằn quại, tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"Vũ điệu bò tót :D


 


Đây là mẫu mình mê từ lâu rồi, giờ mới có dịp gấp. Một mẫu rất kiêu hùng, rất manly !
He he, ăn thịt con này sao mà xương xẩu quá. Nhưng cuối cùng mình cũng đã gặm xong, Kết quả cũng không phụ lòng mong đợi.